Konsultacja psychologiczna

Jest pierwszym etapem każdej formy pomocy psychologicznej. Pozwala zdiagnozować problem i wypracować strategię działania prowadzącą do rozwiązania go. Konsultacja może zająć od jednego do kilku spotkań. Efektem jest propozycja pomocy odpowiedniej do sytuacji klienta. Czas trwania spotkania 50 min.

Psychoterapia indywidualna:

Psychoterapia krótkoterminowa

forma pomocy psychologicznej skierowanej do osób znajdujących się w bieżącym kryzysie, często postawionych nagle w trudnej sytuacji takiej jak utrata bliskiej osoby, rozstanie, wypadek, choroba, konieczność podjęcia ważnej życiowej decyzji, itp. Okres trwania terapii to najczęściej od 12 do 24 spotkań na ogół raz w tygodniu. Czas trwania spotkania 50 min.

Psychoterapia długoterminowa

stosowana, gdy przyczyny cierpienia w życiu są złożone i/lub gdy dotyczą wielu aspektów życia klienta. Często przyczyna takiego stanu leży w nieuświadomionych wewnętrznych pragnieniach, konfliktach  lub zahamowaniach sięgających czasu dzieciństwa lub wczesnej młodości.
i poprawę funkcjonowania w relacjach z ludźmi. Spotkania odbywają się raz lub więcej razy w tygodniu. Czas trwania spotkania 50 minut.

Psychoterapia par

Oferta skierowana do par znajdujących się w kryzysie, zdecydowanych na przyjrzenie się problemom w związku oraz na pracę nad zmianą. Czas trwania terapii od kilku do kilkunastu spotkań, które odbywają się raz na dwa tygodnie. Czas trwania spotkania od 75 min do 90 min.

Interwencja kryzysowa

jest to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób przeżywających kryzys spowodowany nagłą zmianą w dotychczasowym życiu. Interwencja kryzysowa przeznaczona jest również dla osób, które przeżyły wydarzenie traumatyczne – udział w wypadku, gwałt, napaść, śmierć bliskiej osoby, przemoc i inne. Celem spotkań jest przywrócenie równowagi psychicznej. Ilość spotkań w tygodniu oraz czas trwania terapii są ustalane indywidualnie. Czas trwania spotkania 50 min.